Opera Nova in Bydgoszcz

Opera Nova in Bydgoszcz

Page graphics

calendar

Navigation path

Share this

Page content

What's On

Die Csárdásfürstin

 • thursday 2014-10-23 start 19:00

  Sylvia Varesco   Dorota Sobczak

  Prince Edwin   Adam Zdunikowski

  Anastasia   Ewelina Rakoca

  Tony   Jakub Zarębski

  conductor: Piotr Wajrak

 • saturday 2014-10-25 start 19:00

  Sylvia Varesco   Darina Gapicz

  Prince Edwin   Adam Sobierajski

  Anastasia   Krystyna Nowak

  Tony   Szymon Rona

  conductor: Piotr Wajrak

 • sunday 2014-10-26 start 19:00

  Sylvia Varesco   Dorota Sobczak

  Prince Edwin   Adam Zdunikowski

  Anastasia    Marta Ustyniak

  Tony   Jakub Zarębski

  conductor: Piotr Wajrak

 • friday 2015-06-19 start 19:00
 • saturday 2015-06-20 start 19:00
 • sunday 2015-06-21 start 19:00
 • monday 2015-06-22 start 19:00
 • wednesday 2015-09-09 start 19:00, No tickets- the performance reserved.

  The Prince   Ryszard Smęda

  The Princess   Katarzyna Nowak-Stańczyk

   Prince Edwin    Adam Zdunikowski

  Sylvia Varesco   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz   Edward Stasiński

  Anastasia    Marta Ustyniak

  Tony   Jakub Zarębski

  Lolek    Andrzej Kostrzewski

  Jedrzej Leliwa   Jonasz Dunajski

  Wincenty Surmiak   Grzegorz Szachnowski

  Zuzia    Natalia Hlinkikh-Rochna

  Director of the  "Parnassus" Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

   The Notary Stanisław Baron

  conductor: Piotr Wajrak

 • sunday 2015-09-13 start 19:00, Sale from 1st July

  The Prince   Ryszard Smęda

  The Princess   Katarzyna Nowak-Stańczyk

   Prince Edwin    Adam Zdunikowski

  Sylvia Varesco   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz   Edward Stasiński

  Anastasia   Marta Ustyniak

  Tony   Jakub Zarębski

  Lolek    Andrzej Kostrzewski

  Jedrzej Leliwa   Jonasz Dunajski

  Wincenty Surmiak   Grzegorz Szachnowski

  Zuzia    Natalia Hlinkikh-Rochna

  Director of the "Parnasuss" Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  The Notary   Stanisław Baron

  conductor: Maciej Wierzchoń

 • monday 2015-09-14 start 19:00, Sale from 1st July

  The Prince   Ryszard Smęda

  The Princess   Katarzyna Nowak-Stańczyk

   Prince Edwin    Adam Zdunikowski

  Sylvia Varesco   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz   Edward Stasiński

  Anastasia    Krystyna Nowak

  Tony   Jakub Zarębski

  Lolek   Andrzej Kostrzewski

  Jedrzej Leliwa   Janusz Stolarski

  Wincenty Surmiak   Grzegorz Szachnowski

  Zuzia    Natalia Hlinkikh-Rochna

  Director of  the "Parnassus" Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  The Notary   Stanisław Baron

  conductor : Piotr Wajrak

 • thursday 2015-09-17 start 19:00, No tickets - the performance reserved.

  The Prince   Ryszard Smęda

  The Princess    Małgorzata Ratajczak

   Prince Edwin    Adam Sobierajski

  Sylvia Varesco   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   Jacek Greszta

  Anastasia    Krystyna Nowak

  Tony   Szymon Rona

  Lolek    Witold Wrona

  Jedrzej Leliwa    Janusz Stolarski

  Wincenty Surmiak    Jakub Zarębski

  Zuzia    Natalia Hlinkikh-Rochna

  Director of  the "Parnassus" Edward Kalinowski

  Adiutant   Krzysztof Zimny

  The Notary   Stanisław Baron

  conductor: Piotr Wajrak

 • saturday 2015-09-19 start 19:00, Sale from 1st July

  The Prince   Ryszard Smęda

  The Princess    Małgorzata Ratajczak

   Prince Edwin    Adam Sobierajski

  Sylvia Varesco   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   Jacek Greszta

  Anastasia      Ewelina Rakoca

  Tony   Szymon Rona

  Lolek    Witold Wrona

  Jedrzej Leliwa    Jonasz Dunajski

  Wincenty Surmiak    Jakub Zarębski

  Zuzia    Natalia Hlinkikh-Rochna

  Director of  the "Parnassus" Edward Kalinowski

  Adiutant   Krzysztof Zimny

  The Notary   Stanisław Baron

  conductor: Piotr Wajrak

 • sunday 2015-09-20 start 19:00, Sale from 1st July

  The Prince   Ryszard Smęda

  The Princess    Małgorzata Ratajczak

   Prince Edwin    Adam Sobierajski

  Sylvia Varesco   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   Jacek Greszta

  Anastasia     Ewelina Rakoca

  Tony   Szymon Rona

  Lolek    Witold Wrona

  Jedrzej Leliwa    Janusz Stolarski

  Wincenty Surmiak    Jakub Zarębski

  Zuzia    Natalia Hlinkikh-Rochna

  Director of  the"Parnassus" Edward Kalinowski

  Adiutant   Krzysztof Zimny

  The Notary   Stanisław Baron

  conductor: Piotr Wajrak

 • thursday 2016-01-21 start 19:00, Sale from 19th October 2015

    PrinceStanisław   Ryszard Smęda

    PrincessIzabela   Katarzyna Nowak-Stańczyk

    Prince Edwin   Adam Zdunikowski

  Sylvia Varesco   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz   Edward Stasiński

  Nastka   Krystyna Nowak

  Tony   Jakub Zarębski

  Lolek   Witold Wrona

  Jędrzej Leliwa   Jonasz Dunajski

  Wincenty Surmiak   Grzechorz Szachnowski

  Zuzia   Natalia Hlinskikh-Rochna

    Director of "Parnas"   Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  Notary   Stanisław Baron

    conductor Piotr Wajrak

 • friday 2016-01-22 start 19:00, Sale from 19th October 2015

  Książę Stanisław   Ryszard Smęda

  Księżna Izabela    Małgorzata Ratajczak

  Książę Edwin   Adam Zdunikowski

  Sylvia Varesco   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz   Jacek Greszta

  Nastka    Marta Ustyniak

  Toni     Szymon Rona

  Lolek    Witold Wrona

  Jędrzej Leliwa    Janusz Stolarski

  Wincenty Surmiak    Jakub Zarębski

  Zuzia   Natalia Hlinskikh-Rochna

  Dyrektor "Parnasu"   Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  Notariusz   Stanisław Baron

    conductor :Piotr Wajrak

 • saturday 2016-01-23 start 19:00, Sale from 19th October 2015

  Książę Stanisław   Ryszard Smęda

  Księżna Izabela    Małgorzata Ratajczak

  Książę Edwin   Adam Sobierajski

  Sylvia Varesco   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   Edward Stasiński

  Nastka   Krystyna Nowak

  Toni   Jakub Zarębski

  Lolek   Andrzej Kostrzewski

  Jędrzej Leliwa   Jonasz Dunajski

  Wincenty Surmiak   Grzechorz Szachnowski

  Zuzia   Natalia Hlinskikh-Rochna

  Dyrektor "Parnasu"   Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  Notariusz   Stanisław Baron

    conductor: Piotr Wajrak

 • sunday 2016-01-24 start 19:00, Sale from 19th October 2015

  Książę Stanisław   Ryszard Smęda

  Księżna Izabela    Katarzyna Nowak-Stańczyk

  Książę Edwin   Adam  Sobierajski

  Sylvia Varesco    Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz    Jacek Greszta

  Nastka    Marta Ustyniak

  Toni     Szymon Rona

  Lolek    Andrzej Kostrzewski

  Jędrzej Leliwa    Janusz Stolarski

  Wincenty Surmiak    Jakub Zarębski

  Zuzia   Natalia Hlinskikh-Rochna

  Dyrektor "Parnasu"   Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  Notariusz   Stanisław Baron

  conductor:  Maciej Wierzchoń

 • saturday 2017-02-04 start 19:00, Sale from 14st November 2016

  Prince Stanisław   Ryszard Smęda

  Princess Izabela    Małgorzata Ratajczak

  Edwin   Adam Zdunikowski

  Sylwia Varesco   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz   Edward Stasiński

  Nastka   Ewelina Rakoca-Larcher

  Toni   Jakub Zarębski

  Lolek   Witold Wrona

  Jędrzej Leliwa   Jonasz Dunajski

  Wincenty Surmiak   Grzegorz Szachnowski

  Zuzia   Natalia Hlinskikch-Rochna

  Dyrektor "Parnasu"   Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  Notariusz   Stanisław Baron

    conductor : Piotr Wajrak

 • sunday 2017-02-05 start 18:00, Sale from 14st November 2016

  Prince Stanisław   Ryszard Smęda

  Princess Izabela    Małgorzata Ratajczak

  Edwin   Adam Zdunikowski

  Sylwia Varesco   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   Jacek Greszta

  Nastka   Ewelina Rakoca-Larcher

  Toni   Jakub Zarębski

  Lolek    Andrzej Kostrzewski

  Jędrzej Leliwa   Janusz Stolarski

  Wincenty Surmiak   Jakub Zarębski

  Zuzia   Natalia Hlinskikch-Rochna

  Dyrektor "Parnasu"   Edward Kalinowski

  Adiutant   Krzysztof Zimny

  Notariusz   Stanisław Baron

    conductor : Piotr Wajrak

 • tuesday 2017-02-07 start 19:00, Sale from 14st November 2016

  Prince Stanisław   Ryszard Smęda

  Princess Izabela    Małgorzata Ratajczak

  Edwin   Adam Zdunikowski

  Sylwia Varesco   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz   Edward Stasiński

  Nastka   Krystyna Nowak

  Toni   Szymon Rona

  Lolek   Andrzej Kostrzewski

  Jędrzej Leliwa   Jonasz Dunajski

  Wincenty Surmiak   Grzegorz Szachnowski

  Zuzia   Natalia Hlinskikch-Rochna

  Dyrektor "Parnasu"   Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  Notariusz   Stanisław Baron

    conductor : Piotr Wajrak

 • friday 2017-05-26 start 19:00, Sale from 13March

  Książę Stanisław   Ryszard Smęda

   Księżna Izabela   Małgorzata Ratajczak

  Edwin   Adam  Sobierajski

  Sylvia   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   Jacek Greszta

  Nastka   Krystyna Nowak

  Toni   Szymon Rona

  Lolek   Andrzej Kostrzewski

  Leliwa   Janusz Stolarski

  Surmiak   Jakub Zarębski

  Zuzia   Marta Kwaśniak

  Dyrektor Parnasu   Edward Kalinowski

  Adiutant   Krzysztof Zimny

  Notariusz   Stanisław Baron

    conductor: Piotr Wajrak

 • saturday 2017-05-27 start 19:00, Sale from 13March

  Książę Stanisław   Ryszard Smęda

   Księżna Izabela   Katarzyna Nowak-Stańczyk

  Edwin   Adam Zdunikowski

  Sylvia   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz  Edward Stasiński

  Nastka   Krystyna Nowak

  Toni    Jakub Zarębski

  Lolek   Andrzej Kostrzewski

  Leliwa   Jonasz Dunajski

  Surmiak    Grzegorz Szachnowski

  Zuzia   Marta Kwaśniak

  Dyrektor Parnasu   Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  Notariusz   Stanisław Baron

    conductor Piotr Wajrak

 • sunday 2017-05-28 start 18:00, Sale from 13March

  Kiążę Stanisław   Ryszard Smęda

   Księżna Izabela   Małgorzata Ratajczak

  Edwin   Adam  Zdunikowski

  Sylvia   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   Jacek Greszta

  Nastka   Krystyna Nowak

  Toni   Szymon Rona

  Lolek   Witold Wrona

  Leliwa   Janusz Stolarski

  Surmiak   Jakub Zarębski

  Zuzia   Marta Kwaśniak

  Dyrektor Parnasu   Edward Kalinowski

  Adiutant   Krzysztof Zimny

  Notariusz   Stanisław Baron

    conductor: Piotr Wajrak

 • tuesday 2017-05-30 start 19:00, Sale from 13March

  Książę Stanisław   Ryszard Smęda

   Księżna Izabela   Katarzyna Nowak-Stańczyk

  Edwin   Adam Sobierajski

  Sylvia   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz  Edward Stasiński

  Nastka   Krystyna Nowak

  Toni    Jakub Zarębski

  Lolek   Witold Wrona

  Leliwa   Janusz Stolarski

  Surmiak    Grzegorz Szachnowski

  Zuzia   Marta Kwaśniak

  Dyrektor Parnasu   Edward Kalinowski

  Adiutant   Paweł Urban

  Notariusz   Stanisław Baron

    conductor Piotr Wajrak

 • friday 2018-01-12 start 12:00, Sale from 3 October 2017

  Prince Stanislaw   Ryszrd Smeda

  Princess Izabella   Katarzyna Nowak-Stańczyk

  Edwin   Adam Sobierajski

  Sylvia   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   Edward Stasiński

  Nastka   Krystyna Kowak

  Toni   Jakub Zarębski

  Lolek   Andrzej Kostrzewski

  Leliwa   Janusz Stolarski

  Surmiak   Grzegorz Szachnowski

  conductor: Piotr Wajrak

 • saturday 2018-01-13 start 19:00, Sale from 3 October 2017

  Prince Stanislaw   Ryszrd Smeda

  Princess Izabella   Małgorzata Ratajczak

  Edwin   Adam Sobierajski

  Sylvia   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   \Jacek Greszta

  Nastka   Krystyna Kowak

  Toni    Szymon Rona

  Lolek   Andrzej Kostrzewski

  Leliwa   Jonasz Dunajski

  Surmiak   Jakub Zarębski

  conductor: Piotr Wajrak

 • sunday 2018-01-14 start 18:00, Sale from 3 October 2017

  Prince Stanislaw   Ryszard Smeda

  Princess Izabella   Katarzyna Nowak-Stańczyk

  Edwin   Adam Zdunikowski

  Sylvia   Dorota Sobczak

  Jan Koreywo-Stachowicz   Edward Stasiński

  Nastka   Krystyna Kowak

  Toni   Jakub Zarębski

  Lolek   Andrzej Kostrzewski

  Leliwa   Janusz Stolarski

  Surmiak   Grzegorz Szachnowski

  conductor: Piotr Wajrak

 • monday 2018-01-15 start 19:00, Sale from 3 October 2017

  Prince Stanislaw   Ryszard Smeda

  Princess Izabella   Małgorzata Ratajczak

  Edwin   Adam Sobierajski

  Sylvia   Darina Gapicz

  Jan Koreywo-Stachowicz   Jacek Greszta

  Nastka   Krystyna Kowak

  Toni    Szymon Rona

  Lolek   Andrzej Kostrzewski

  Leliwa   Jonasz Dunajski

  Surmiak   Grzegorz Szachnowski

  conductor: Piotr Wajrak

pokaż/ukryj minione terminy »
The poster by Michał Batory

Emmerich Kálmán (11882-1953)

"Die Csárdásfürstin" the operetta

 

Music leader: Piotr Wajrak.

Directed by: Wojciech Adamczyk.

Costume designer: Maria Balcerek

Choreography: Zofia Rudnicka.

Set designer: Marcelina Początek-Kunikowska.

Chorus master: Henryk Wierzchoń.

Soloists, Ballet, Choir, Orchestra of Opera Nova.

2'50min. 2 antracts.

 

Pictures
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
info introduced: wednesday 2014-01-15 08:50
last update: monday 2016-08-29 11:03
Available subpages:
Calendar - archive Calendar

Additional menu

Monthly Calendar

MonTueWedThuFriSatSun
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Audio Promo

[flash object]

Other links

Website info

© Opera Nova, Bydgoszcz, 2011