OPERA NOVA w Bydgoszczy

1960 (5)

22 lutego Miejska Rada Narodowa w Bydgoszczy podjęła uchwałę o utworzeniu Państwowego Teatru Muzycznego Opery i Operetki. Ponieważ teatr oficjalnie rozpoczął swa statutową działalność 1 marca, premiera Hrabiny Stanisława Moniuszki, która odbyła się 7 lutego, była ostatnia realizacją Studia Operowego, które w ciągu czterech minionych sezonów przygotowało dziesięć premier i zagrało ponad 370 przedstawień. W maju do repertuaru teatru włączono Życie paryskie Jacquesa Offenbacha (24.05), pod koniec grudnia - Fausta Charlesa Gounoda (20.12) Zespół upaństwowionego teatru działał częścią w Pomorskim Domu Sztuki, częścią w pomieszczeniach znajdujących się w dziewięciu innym punktach miasta... Z uwagi na brak własnej sceny i ograniczone możliwości grania na scenie teatru w Bydgoszczy Opera często organizuje spektakle w większych miastach Pomorza i Kujaw.

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij