OPERA NOVA w Bydgoszczy

1962 (7)

Kolejny rok przyniósł zmianę dyrekcji i aż cztery premiery. Po dwu latach przerwy prowadzony przez Rajmunda Sobiesiaka zespół baletowy pokazał 7 maja Romea i Julię Sergiusza Prokofiewa z Nina Modzelewską i Stanisławem Majchrzakiem w rolach tytułowych. Ambitnym przedsięwzięciem repertuarowym była ostatnia premiera ustępujących dyrektorów teatru: Feliksa Kłodzińskiego i Roberta Sauka, którzy 17 lipca wystawili trudne, rzadko grane Ciekawskie niewiasty Ermanno Wolf-Ferrariego. Trzecia premiera - Widma Stanisława Moniuszki - odbyła się 22 listopada, już za dyrekcji dynamicznego Zygmunta Szczepańskiego, który prowadził teatr do 1964 roku. Ostatnią premierą tego roku był Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego w reżyserii Danuty Baduszkowej.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij