OPERA NOVA w Bydgoszczy

1965 (10)

Trochę statystyki: w piątym roku swej obecności działalności jako państwowego teatr i dziesiątym rzeczywistej aktywności opera bydgoska po raz pierwszy zagrała 200 przedstawień. W tym samym roku personel teatru przedstawiał się w następujących liczbach: obsługa i zespół techniczny - 40 osób, zespół artystyczny - 160 osób (ściślej 50 chórzystów, 40 tancerzy, 45 muzyków orkiestry i 25 śpiewaków solistów). To także pierwszy rok, w którym teatr dał prawie pięć premier. Listę otwiera eksperyment z musicalem Hel Jerzego Lawina-Świętochowskiego (30 marca). Potem pokazano jeszcze operę komiczną Daniela Aubera Fra Diavolo (30 kwietnia), nową realizację Halki Moniuszki (27 września), odnowioną (nowa reżyseria i nowe kierownictwo muzyczne) inscenizację Madama Butterfly (2 października) oraz Cnotliwą Zuzannę Jeana Gilberta (9 listopada).
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij