OPERA NOVA w Bydgoszczy

1968 (13)

W dziejach opery w Bydgoszczy upamiętnił się jako rok premiery Aidy (2 lipca). Trzecie szczęśliwie włączone do repertuaru bydgoskiej sceny dzieło Verdiego miało udaną inscenizację, którą uznano za wydarzenie sezonu. Śmiałym, bo trudnym, stąd i różnie przyjętym eksperymentem była realizacja Opery żebraczej Benjamina Brittena, której słynne libretto Johna Gaya i J.C. Pepuscha na specjalne zamówienie przetłumaczyli (częścią zaadaptowali) Juliusz Żuławski i Zygmunt Mycielski. Pod koniec lat sześćdziesiątych z Bydgoszczy odeszła spora grupa cenionych artystów, a w prasie tych lat pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że teatr przechodzi kryzys. Ostatnią premierą była operetka Księżniczka czardasza Emmericha Kálmána.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij