OPERA NOVA w Bydgoszczy

1973 (18)

Wieczór, na który złożyły się jednoaktówka Pietro Mascagniego Rycerskość wieśniacza oraz balet Choreomatic14, którego choreografię do muzyki Jana Sebastiana Bacha (II i III Suita) stworzył Zbigniew Korycki, zamknął krótką kadencję J. Klimanka (27 lutego). Kolejną premierą (14 maja) była źle przyjęta farsa Opiekun mojej żony Piotra Hertla (muzyka), Jerzego Waldena (libretto) i Mirosława Łebkowskiego (teksty piosenek). W sierpniu dyrekcję teatru objęli prawnik Tadeusz Kłobucki oraz znany i popularny twórca polskiego musicalu bydgoszczanin Stanisław Renz. Jako dyrygent i artystyczny szef Renz przedstawił się publiczności przygotowując Trubadura, którego premiera (10 grudnia) wzbogaciła Verdiowski repertuar bydgoskiej sceny o piąty tytuł.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij