OPERA NOVA w Bydgoszczy

1983 (28)

Rok ten przynosi cztery premiery: wiosną nową inscenizację Królewny Śnieżki Bogdana Pawłowskiego w choreografii Witolda Borkowskiego (20 marca) i udane pod względem muzycznym, scenicznie chybione przedstawienie Carmen Georgesa Bizeta (23 maja), jesienią (24 października) Orfeusza w piekle Jacquesa Offenbacha w reżyserii Beaty Artemskiej i Dzwonnika z Notre Dame - balet Cesarego Pugni (w muzycznym opracowaniu Reinholda Gliera) w choreografii Przemysława Śliwy. Od września teatr nie ma kierownika artystycznego; zatrudniony jako pierwszy dyrygent młody Andrzej Knap obejmie tę funkcje dopiero w kwietniu następnego roku.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij