OPERA NOVA w Bydgoszczy

1985 (30)

Z czterech premier zrealizowanych w kolejnym jubileuszowym roku istnienia opery najsilniej w pamięć zapadła Aida Verdiego (27 maja) , i to z paru powodów: po pierwsze, przedstawienie zostało solidnie przygotowane muzycznie (Jan Kulaszewicz), po wtóre otrzymało atrakcyjną oprawę plastyczną (Xymena Zaniewska i Ariusz Chwedczuk), po trzecie - śpiewająca partię Aidy Katarzyna Rymarczyk stworzyła w nim „porywającą kreację”, która niebawem przyniosła jej doroczną nagrodę kulturalną. W omawianym roku na afisz weszły jeszcze trzy pozycje: Kopciuszek Gioacchino Rossiniego (28 stycznia), Wesołe kumoszki z Windsoru Otto Nicolaia (25 listopada) oraz operetka Johanna Straussa Noc w Wenecji (25 marca) - dwa ostatnie przedstawienia w reżyserii popularnego warszawskiego aktora Ryszarda Pietruskiego.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij