OPERA NOVA w Bydgoszczy

1986 (31)

Czwarte dziesięciolecie zapoczątkowała (27 stycznia) nowa realizacja Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego, tym razem w choreografii Przemysława Śliwy i pod kierownictwem muzycznym Jana Kulaszewicza (poprzednia wersja miała premierę w 1958 roku). Również Rigoletto Verdiego po dziewięciu latach doczekał się świeżej realizacji (10 marca). 11 października Państwowa Opera w Bydgoszczy była po raz pierwszy i jak dotąd jedyny w swych dziejach miejscem prawykonania całkiem nowego dzieła - historycznej opery Henryka Swolkienia Przemysław II do libretta Romana Brandsteattera. Uroczysta premiera odbyła się w ramach uroczystości Jubileuszu XXX-lecia, który uczczony też został specjalną publikacją p.t. Państwowa Opera w Bydgoszczy 1956-1986. Dla porządku odnotować wypada kameralną premierę Nauczyciela muzyki Giovanniego Pergolesiego, zwłaszcza że to skromne przedstawienie utrzymało się w repertuarze teatru przez szereg lat.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij