OPERA NOVA w Bydgoszczy

1990 (35)

Wznowieniem przedstawienia Eugeniusza Oniegina Piotra Czajkowskiego (17 września) zadebiutował w Bydgoszczy nowy kierownik artystyczny Opery, Jacek Rafał Delekta, który na stanowisku tym pozostał zaledwie do końca roku, w ostatnich miesiącach, po ustąpieniu Alicji Weber (która odeszła w maju), pełniąc również obowiązki dyrektora administracyjnego. Delekta zrealizował tylko jedną premierę: Barona cygańskiego Johannesa Straussa (26 listopada). Przywrócony do repertuaru Cyrulik sewilski był de facto wznowieniem, tyle że pod nowym kierownictwem muzycznym specjalnie zaproszonego do Bydgoszczy Jerzego Katlewicza.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij