OPERA NOVA w Bydgoszczy

1999 (44)

W wielkiej sali widowiskowej zainstalowana została boazeria. 1 maja Opera Nova otwiera VI Bydgoski Festiwal Operowy premierą Carmen G. Bizeta. W festiwalu udział wzięły zespoły z Poznania, Łodzi i Warszawy. Gośćmi z zagranicy byli artyści Łotewskiej Opery Narodowej w Rydze z przedstawieniem Alciny Händla i Królewski Balet Flandrii z Antwerpii z Kopciuszkiem S. Prokofiewa i wieczorem baletowym zatytułowanym Balanchine and Friends. W wieczór sylwestrowy Opera Nova wystąpiła z premierą musicalu Burta Bacharacha Promises, promises.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij