OPERA NOVA w Bydgoszczy

2002 (47)

Najnowsza produkcja Opery Nova - tym razem jest to Trubadur G. Verdiego - otwiera IX BFO, w którym prócz stałych bądź częstych gości, jak Teatr Wielki z Poznania, Warszawska Opera Kameralna czy Teatr Muzyczny z Gdyni, po raz pierwszy prezentuje się Opera i Operetka Krakowska. Z zagranicy przybywają artyści Państwowego Akademickiego Teatru Narodowego ze Lwowa i tancerze Szkoły Johna Cranki ze Stuttgartu.

Jesienią (12 października) następuje wznowienie Cyrulika sewilskiego G.Rossiniego pod muzycznym kierownictwem Włodzimierza Szymańskiego.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij