OPERA NOVA w Bydgoszczy

2003 (48)

Dziesiąty Jubileuszowy Bydgoski Festiwal Operowy, który odbywa się w dniach od 26 kwietnia do 10 maja, skłania do podsumowań i refleksji. W ciągu dziesięciu lat festiwal dał mieszkańcom miasta możność obejrzenia kilkudziesięciu przedstawień i blisko osiemdziesięciu różnych sceniczno-muzycznych dzieł. Nie do poznania zmienił się sam gmach, który z martwego obiektu zmienił się w dynamiczne centrum muzycznej kultury. Festiwal otworzyło premierowe przedstawienie operetki I. Kálmána Hrabina Marica przygotowane przez zespół Opery Nova. Gośćmi byli artyści z Teatru Wielkiego w Warszawie, Narodowego Teatru z Ostrawy, Teatru Wielkiego z Łodzi i Teatru Wielkiego z Poznania. Dwukrotnie wystąpił też hiszpański zespół Ballet Christina Hoyos.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij