OPERA NOVA w Bydgoszczy

2016/2017 60. sezon artystyczny

Mocnym akcentem otwierającym obchody 60-lecia bydgoskiej sceny operowej w sezonie 201/2017 były dwa galowe Koncerty ( 1 i 2 X 2016) w wykonaniu dwadzieściorga solistów-śpiewaków, Chóru, Baletu i Orkiestry Opery Nova pod batutą trzech dyrygentów: Macieja Figasa,Andrzeja Knapa, Piotra Wajraka. Rocznicowe Koncerty były efektownym przypomnieniem fragmentów najsłynniejszych przedstawień z repertuaru Opery Nova: tych, które zeszły już z afisza i nadal granych. Przywołane także zostały obrazy minionych lat utrwalone na taśmach archiwalnych z zasobów bydgoskiej TVP oraz prywatnych. Partnerem głównym Koncertów było Miasto Bydgoszcz.

Opera Nova w Bydgoszczy z okazji jubileuszu 60-lecia działalności sceny operowej, została uhonorowana Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

Pierwszą premierą sezonu były balety w choreografii Roberta Bondary do utworów Karola Szymanowskiego "Stabat Mater" i "Harnasie". Kierownictwo muzyczne premiery, która odbyła sie 22 paźżdziernika 2016 r. sprawował Maciej Figas.

Blisko 9,5 mln zł dofinansowania otrzymała Opera Nova w Bydgoszczy w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Umowę w tej sprawie - 1 października 2016 r. w siedzibie Opery Nova - podpisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.Realizacja projektu umożliwi m.in. nowe koncerty, spektakle, projekty edukacyjne, wystawy i imprezy kulturalne. Tym samym - łatwiejszy będzie dostęp lokalnej społeczności, w tym osób niepełnosprawnych, do kultury. Całkowity koszt projektu to 13,5 mln zł, dofinansowanie unijne sięgnie blisko 9,5 mln zł. Prace modernizacyjne mają się zakończyć pod koniec 2018 roku.

  • Zadanie jest realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.
  • Wartość zadania: 13.536.572,83 zł
  • Finasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 9.407.732,85 zł
  • Finasowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.833.923,78 zł
19 grudnia 2016 r. konferencja otwarta dla mediów i publiczności była jednym z etapów promocji Projektu "Modernizacja Opery Nova"

***

XIV Bydgoski Festiwal Operowy otworzyła opera W.A.Mozarta "Wesele Figara" w reżyserii Wojciecha Adamczyka, pod muzycznym kierownictwem Marcina Sompolińskiego.

O historii bydgoskiej Opery i Bydgoskich Festiwalach Operowych pisze Jacek Marczyński: http://ksiazki.onet.pl/alfabet-polskiej-opery-b-jak-bydgoszcz-i-jej-wyjatkowa-atrakcja/y3kwg9

8 czerwca o godz.19.Opera zaprosiła na koncert plenerowy pod nazwą „Chóry na fali" w amfiteatrze nad Brdą z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego promujący Projekt "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy". Wykonawcy: Chór i Orkiestra Opery Nova dyrygenci: Maciej Figas i Piotr Wajrak.W programie : sceny chóralne z dzieł Giuseppe Verdiego ( "Tubadur", "Rigoletto", "Nabucco"), Stanisława Moniuszki ("Straszny dwór", "Halka") oraz uwertury i intermezza Leoncavalla, Pucciniego, Bizeta.

Koncert był jednym z największych i najdroższych działań w ramach promocji realizowanego przez Operę Nova Projektu pn. „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy”, który związany jest ze podkreśleniem rangi Opery Nova jako największej instytucji kulturalnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jednoczesnym zwiększeniem atrakcyjności całego regionu poprzez wzbogacenie jego oferty kulturalnej i turystycznej.Projekt jest realizowany w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Przed zakończeniem 60.sezonu artystycznego Opera Nova otrzymała wiadomość o nominowaniu do Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury.

Kapituła Nagrody, spośród zgłoszeń nadesłanych przez dyrektorów wszystkich teatrów muzycznych w Polsce, wyłoniła spektakle i twórców najlepszych przedstawień w roku 2016. Opera Nova w Bydgoszczy otrzymała nominacje w następujących kategoriach:
  • Najlepszy spektakl : balet „Stabat mater./Harnasie”
  • Najlepsza choreografia : Robert Bondara za „Stabat mater./Harnasie”
  • Najlepszy śpiewak operowy: Tadeusz Szlenkier
  • Najlepszy debiut śpiewaka: Sławomir Kowalewski (Markiz Posa w „Don Carlosie”)
  • Najlepsza scenografia: Julia Skrzynecka za „Stabat mater./Harnasie”
  • Najlepszy plakat teatralno-muzyczny: Adam Pękalski za plakat do opery „Don Carlos”
https://bydgoszcz24.pl/pl/14_kultura_i_edukacja/15492_mozemy_byc_dumni_z_opery_nova_6_nominacji_do_nagrody_im_jana_kiepury.html
 
Opera Nova i publiczność zgromadzona w amfiteatrze na Koncercie'Chóry na fali' 8 VI 2017. - powiększ

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij