OPERA NOVA w Bydgoszczy

61.sezon artystyczny 2017-2018

06.09.2017- 06.10.2017

"Opisanie Opery". Artykuły dot.bydgoskiej Opery z prasy codziennej i periodyków z lat 90.tych-2017

21.10.2017- 15.04.2018

Szekspir w bydgoskiej Operze - wystawa archiwaliów dokumentujących wystawienie spektakli , których libretta bazują na dziełach Wiliama Szekspira.

Afisze, zdjęcia, plakaty, artykuły dotyczące przedstawień: „Romeo i Julia” – balet Sergiusz Prokofiewa (1962 r., choreografia Rajmund Sobiesiak, kierownictwo muzyczne Zdzisław Bytnar) „Wesołe kumoszki z Windsoru” opera komiczna Otto Nicolaia (1985 r., reżyseria Ryszard Pietruski, kierownictwo muzyczne Zbigniew Staniszewski) „Romeo i Julia” – balet Sergiusz Prokofiewa ( 1987 r., choreografia Przemysław Śliwa) „Otello” opera Giuseppe Verdiego wystawiona w 1989 r.(reżyseria Sławomir Żerdzicki, kierownictwo muzyczne Zygmunt Rychert) „Sen nocy letniej” balet do muzyki Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego ( 2011 r., choreografia Karol Urbański, kierownictwo muzyczne Jerzy Wołosiuk) „Falstaff” opera Giuseppe Verdiego, premiera 21 .10.2017 r.Reżyseria Maciej Prus, kierownictwo muzyczne Piotr Wajrakod 21.04.2018

Wystawa prac konkursowych "Opera Nova w przyszłości"

prace dzieci szkół podstawowych nadesłane na konkurs plastyczny promujący projekt "Modernizacja Opery Nova". Zwycięskie prace nagrodzone zostały przed spektaklem XXV Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

Wystawa fotografii Marka Chełminiaka:"Jak Bydgoskie Festiwale Operowe zmieniły Operę Nova".
 
Prace nadesłane na konkurs plastyczny 'Opera Nova w przyszłości' - powiększ
Zdjęcia Marka Chełminiaka obrazujące przemiany Opery Nova od 1994 r. - powiększ

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij