OPERA NOVA w Bydgoszczy

Centrum Kongresowe

W trzecim kręgu Opery Nova w Bydgoszczy działa Centrum Kongresowe , zapewniające profesjonalną obsługę sympozjów, konferencji , organizowanych według najwyższych europejskich standardów, pozwalających włączyć je w międzynarodowy system kongresów i imprez. Proponowane rozwiązania funkcjonalne zakładają użytkowanie pomieszczeń do różnorodnych działań ( konferencje, zjazdy, wystawy, widowiska małych form teatralnych )

W Centrum mieszczą się :
  1. sala kongresowa o powierzchni 218 m.kw., która mieści 230 osób
  2. sala kongresowa o powierzchni 250 m.kw. na 230 osób
  3. cztery sale seminaryjne
  4. restauracja o pow. 350 m.kw. z zapleczem gastronomicznym
Obydwie sale wyposażone są w trybuny składane przy użyciu impulsu elektrycznego, co umożliwia wykorzystanie wnętrza np. do celów wystawowych, ustawienia stołów.

Sale posiadają kabiny elektro-akustyczne oraz kabiny tłumaczeń symultanicznych, automatycznie wysuwane stoły prezydialne i ekrany, w pełni zautomatyzowany sprzęt audio-wizualny , sterowany z paneli dotykowych. Na foyer znajdują się kioski multimedialne z dostępem do internetu i prezentacji multimedialnych.
Do dyspozycji uczestników kongresów są dwie duże sale sekcyjne o łącznej powierzchni 240 m.kw. , których wielkość może być kształtowana za pomocą przesuwanych ścian akustycznych. Mogą one w efekcie przekształcić się w pięć mniejszych salek.
Ciągi komunikacyjne dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Poszczególne sale są w pełni klimatyzowane oraz izolowane akustycznie.
Sala widowiskowa i kameralna z I. kręgu Opery Nova wraz z salami kongresowymi i audytoryjnymi w Centrum Kongresowym stwarzają możliwość organizacji dużych kongresów do 1500 osób .

Gmach posiada 6 poziomów, które można aranżować na różne sposoby w zależności od potrzeb wynajmującego.
Centrum dysponuje m.in. dwiema salami kongresowymi (Manru i Fidelio) i pięcioma salami seminaryjnymi, wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę. Wszechstronne, zgodne z najnowszymi trendami multimedialnymi wyposażenie sal kongresowych, gwarantuje rozmach i możliwość sprawnej realizacji wielkich przedsięwzięć (targi, międzynarodowe kongresy, zjazdy, jubileusze).

Zapraszamy na stronę internetową Centrum Kongresowego: www.kongresy.opera.bydgoszcz.pl


Specjalista ds. kongresowych

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij