OPERA NOVA w Bydgoszczy

Chór bydgoskiej Opery. Zarys historii

CHÓR OPERY NOVA Początki jego sięgają 1956 i rekrutacji do powstającego Studia Operowego. Pierwszym zadaniem postawionym przed młodym zespołem pod kierownictwem chórmistrza Antoniego Rybki była premiera dwóch jednoaktowych oper Stanisława Moniuszki Flis i Verbum nobile – 21 IX 1956. Kolejnymi kierownikami Chóru byli: Czesław Kaczmarek (1982-84), Maciej Banach (1991-92);aktualnie funkcję tę sprawuje Henryk Wierzchoń (1984-91 i ponownie od 1993).Przez 62 lata działalność Chóru : w Teatrze Muzycznym Opery i Operetki (1959), Opery i Operetki w Bydgoszczy (1964), Państwowej Opery w Bydgoszczy (1980), Opery Nova w Bydgoszczy (1991) , Opery Nova – Państwowej Opery w Bydgoszczy(1996) i – od 2006 r. - Opery Nova w Bydgoszczy (takie etapy i zmiany nazw przechodził bydgoski teatr muzyczny), objęła niemal wszystkie pozycje światowej literatury operowej i operetkowej, sztandarowe pozycje musicalowe , także oratorium. Poziom zespołu podnosił się sukcesywnie, umożliwiając sięganie po kolejne realizacje. W pamięci widzów pozostały np. takie, jak: Faust Gounoda, Aida Verdiego, Poławiacze pereł Bizeta, Kniaź Igor Borodina, Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego – z pięknymi partiami chóralnymi. Osobną kartę stanowi działalność koncertowa Chóru a cappella oraz z orkiestrami Opery i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz zagranicznymi. Zespół wykonywał m.in.: Messa di Gloria Pucciniego, Requiem Mozarta, Stabat Mater Pergolesiego, Requiem Verdiego, Missa solemnis Beethovena oraz koncert najsłynniejszych operowych partii chóralnych. Chór brał udział w licznych tournée do Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Belgii, Luksemburga, na Maltę, prezentując różnorodny repertuar: m.in. Verdiego Otello, Rigoletto (zaśpiewane w Le Roncole - miejscu urodzin kompozytora, porwało włoską publiczność), Nabucco (owacyjnie przyjęte w Palais de Congrès w Paryżu), Traviata, Czarodziejski flet Mozarta (na Festiwalu Mozartowskim w Roubaix, 1995). Niebagatelny był wkład Chóru dla pozyskania znakomitych recenzji prasy niemieckiej; ich efektem jest 11 występów na Letnim Festiwalu Muzycznym w Xanten oraz pięć muzycznych wizyt na Europejskim Festiwalu Muzycznym w luksemburskim Willtz.

Obecnie Chór Opery Nova zajmuje pozycję jednego z najlepszych polskich operowych zespołów. W jego repertuarze znajdują się pozycje rzadko wystawiane : Lakmé Delibesa , Rusałka Dvořaka, La Gioconda Ponchiellego, Don Carlos Verdiego, czy opera Manru Paderewskiego, Harnasie K.Szymanowskiego Chór wykonuje także „kanon operowy”, jak Traviata, , Rigoletto, Carmen, Tosca, Cyganeria, Madama Butterfly,Czarodziejski flet, Halka ,Rycerskość wieśniacza,Pajace,Wesele Figara ,Straszny dwór, Faust oraz klasyczne operetki: Zemsta nietoperza, Hrabina Marica, Księżniczka czardasza, Baron cygański, musical My Fair Lady(2008) oraz musical A.L.Webbera "Bulwar Zachodzącego Słońca" (2021). Szczególną pozycją było oratorium Mesjasz Händla (wystawione przez Ryszarda Peryta w wersji teatralnej, z ruchem scenicznym, w kostiumach, scenografią. Za wykonanie tego dzieła Chór otrzymał nagrodę Złotą Maskę przyznaną w 2000 r. przez redakcję Dziennika Wieczornego). Owacyjnie przyjęty został występ Chóru na koncercie plenerowym zatytułowanym "Chóry na fali" , którego program utworzyły najsłynniejsze partie chóralne ,w czerwcu 2017 r. w amfiteatrze nad Brdą.

Z recenzji prasowych:

"Trubadur", opera Giuseppe Verdiego: "(...) Nie sposób nie wspomnieć o bohaterze zbiorowym , czyli chórze bydgoskiej Opery Nova , któremu jak zwykle nie można niczego zarzucić. A już chór a cappella zakonnic w części drugiej – chociażby dla niego warto pójść na ten spektakl".

Manru”,opera Ignacego Jana Paderewskiego: (...) . Na nią nakłada się często chór w głosowych grupach kobiecych, męskich i łączonych; przygotowany przez Henryka Wierzchonia, zawsze świetnie osadzony w dźwięku, z brzmieniową lekkością przekazuje swoje pieśni, re¬pliki, reakcje i komentarze". Małgorzata Komorowska,Ruch Muzyczny Nr 16 / 17 z 5.08.2012 r.

"Tosca",opera Pucciniego: "(...) A już wywołujący dreszcze finał aktu pierwszego ( tu także brawa dla operowego chóru) – choćby dla niego warto pójść na bydgoską „Toskę” ! Magdalena Piórek, Gazeta Wyborcza Bydgoszcz 26.04.2004

"Halka" ,opera Moniuszki: „(…) pięknie i poruszająco brzmiał chór Opera Nova pod dyrekcją Henryka Wierzchonia”. http://opera.info.pl/index.php/opera-nova-w-bydgoszczy/855-halka-stanislawa-moniuszki-w-opera-nova-w-bydgoszczy

"Don Carlos", opera Verdiego: "Jak zawsze wspaniale wypadły chóry przygotowane przez Henryka Wierzchonia. Ich śpiew jest wprost monumentalny, pełen, elektryzujący - to zbiorowy solista, który od kilku lat nie jest już tylko tłem w tyle sceny. Nasi chórzyści są zdecydowanie artystami pierwszoplanowymi". "Opera na męskie głosy" Alicja Polewska Gazeta Pomorska nr 96 26-04-2016

 

"Faust" opera Ch.Gounoda: 

Tę wokalną ucztę dopełnia chór przygotowany przez Henryka Wierzchonia oraz Orkiestra Opery Nova w Bydgoszczy pod dyrekcją Piotra Wajraka. Przedstawienie otwierające 28. Bydgoski Festiwal Operowy zostało nagrodzone przez widzów kilkuminutową owacją na stojąco ( Anna Józefiak,portal "Presto" 10.10.22

oprac.2022 E.Chałat


 
Chór na Koncercie Sylwestrowym 2018/2019. fot.Marek Chełminiak - powiększ
W 'Mefistofelesie' A.Boita. Fot.Marek Chełminiak - powiększ
W 'Mesjaszu' Haendla, reż.R.Peryt. fot.Marek Chełminiak - powiększ
W 'Nabucco' Verdiego. Fot.Marek Chełminiak - powiększ
W 'Rycerskości wieśniaczej'. fot.Andrzej Makowski - powiększ
W 'Tosce'. fot.Marek Chełminiak - powiększ
'Straszny dwór' opera Stanisława Moniuszki. Premiera 2019 r. - powiększ
'Bulwar Zachodzącego Słońca',premiera 2021 r. - powiększ
'Faust' Ch.Gounoda. Fot. Andrzej Makowski - powiększ
'Faust' Ch. Gounoda, premiera 8 X 2022. Fot.z próby Andrzej Makowski. Jako <i>Walenty</i> Sławomir Kowalewski, jako <i>Małgorzata </i>Julia Pruszak ( z prawej strony). - powiększ

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij