OPERA NOVA w Bydgoszczy

Spektakle
Chóry na fali
Koncert
Chóry na fali
Wykonawcy: Chór i Orkiestra Opery Nova .
 
Opis:
Koncert plenerowy wpisuje się w tegoroczne obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r.

To będzie muzyczny wieczór z gatunku tych, które najbardziej kocha Publiczność : najpiękniejsze partie chóralne z najsłynniejszych oper - znane i zawsze chętnie słuchane ( i nucone).

W letni wieczór (liczymy na pogodę !) z amfiteatru nad brzegiem Brdy będą niosły się dźwięki "popisowych numerów na chór i orkiestrę". Liczymy, że wrażenia muzyczne potwierdzą znakomitą klasę zespołów artystycznych Opery Nova.

W programie koncertu znajdą się sceny chóralne z dzieł Giuseppe Verdiego ( "Tubadur", "Rigoletto", "Nabucco"), Stanisława Moniuszki ("Straszny dwór", "Halka") oraz uwertury i intermezza Leoncavalla, Pucciniego, Bizeta.

Gospodarz Koncertu: Marek K.Jankowiak

Koncert jest jednym z największych i najdroższych działań w ramach promocji realizowanego przez Operę Nova Projektu pn. „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy”,który związany jest ze podkreśleniem rangi Opery Nova jako największej instytucji kulturalnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jednoczesnym zwiększeniem atrakcyjności całego regionu poprzez wzbogacenie jego oferty kulturalnej i turystycznej. Zadanie jest realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Opera Nova w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy”,którego realizacja związana jest ze zwiększem rangi Opery Nova jako największej instytucji kulturalnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jednoczesne zwiększenie arakcyjności całego regionu poprzez wzbogacenie jego oferty kulturalnej i turystycznej.

Efektem dofinansowania będzie:
  • modernizacja sterowania oświetleniem roboczym i obwodami nieregulowanymi,
  • nagłośnienie sceny głównej i sceny kameralnej,
  • zakup instrumentów muzycznych,
  • przebudowa systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej,
  • remont podłogi sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji wysokich,
  • zakup sceny obrotowej,
  • zakup słuchawek dla osób niedosłyszących.
Całkowita wartość projektu: 13 536 572,83 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 9 407 732,85 PLN
Dofinansowanie projektu z WK-P: 1 833 923,78 PLN
Realizacja projektu: IV kw. 2016 – IV kw. 2018

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
Chóry na fali
Galeria:
CHÓRY NA FALIDo góry


Stopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij