OPERA NOVA w Bydgoszczy

Karta Upominkowa Opery Nova

 

  1. Wydawcą Kart Upominkowych jest Opera Nova w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, zwanym dalej Wydawcą.
  2. Zakupu Kart można dokonywać w kasie biletowej oraz w Dziale Promocji i Obsługi Widzów , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30.
  3. Karta Upominkowa upoważnia Nabywcę do zajęcia jednego miejsca na widowni, na spektaklu wyłącznie z repertuaru Opery Nova, wystawianym w czasie trwania sezonu artystycznego ( wrzesień – czerwiec ). Miejsce należy potwierdzić najpóźniej dwa tygodnie przed terminem wybranego przedstawienia.
  4. Karta nie obejmuje premier, koncertów sylwestrowo-noworocznych oraz spektakli w ramach Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
  5. Karty Upominkowe są do nabycia w cenie 110 zł za sztukę. W cenę wliczony jest 8 % VAT. Potwierdzeniem nabycia Karty jest paragon fiskalny lub faktura. Termin ważności Karty Upominkowej wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
  6. Karty Upominkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Wydawca nie zwraca również środków pieniężnych za Karty Upominkowe niewykorzystane z przyczyn niezależnych od Wydawcy.
  7. Nabywca wraz z otrzymaniem Karty Upominkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij