OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

 

Ministerstwo Rozwoju zorganizowało szkolenie dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020

18 grudnia 2017
15 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się szkolenie dot.obowiązków informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. W szkoleniu, w gronie przedstawicieli organizacji i instytucji z całego kraju , uczestniczyli także pracownicy Opery Nova.

https://www.opera.bydgoszcz.pl/_xcms/cms.php


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij