OPERA NOVA w Bydgoszczy

Ogłoszenia Opery NOVA / praca

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy – altówka.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 30.06.2018 r.. Przesłuchania odbędą się we wrześniu 2018 r. Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami

Program przesłuchań :

F.A.Hoffmeister Koncert D-dur cz.1 z kadencją lub K.Stamitz Koncert D-dur cz.1 z kadencjąJ.S.Bach jedna część z suity wiolonczelowej ewent.z sonaty/partity skrzypcowej lub M.Reger jedna część z suity altówkowej
Orkiestrówki (format PDF w załączeniu): Przesłuchanie na altówkę - plik do ściągnięcia

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.2018 poz. 1000 ”/.
 Opera Nova poszukuje w ramach współpracy Zleceniobiorców /montażystów dekoracji z możliwością późniejszego zatrudnienia na umowę o pracę. Proponowana stawka – 15,00 zł. brutto za godzinę.

Wymagania: sprawność fizyczna, dyspozycyjność.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova w Bydgoszczy, dział spraw pracowniczych lub na adres mailowy kadry@operanova.bydgoszcz.pl.

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego dane osobowe, dokumenty potwierdzające wykształcenie i zatrudnienie oraz dodatkowe kwalifikacje na adres kadry @operanova.bydgoszcz.pl lub osobiście do działu spraw pracowniczych Opery Nova w Bydgoszczy, ul. M. Focha 5 do dnia 26 czerwca 2018 r. Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.2018 poz. 1000 /”.

Opis stanowiska • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,

• dekretacja i księgowanie dokumentów (zakupowych, kasowych, bankowych i innych),

• rozliczanie i kontrola kont rozrachunkowych z dostawcami i odbiorcami,

• comiesięczna weryfikacja i uzgadnianie kont księgowych,

• sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,

• sporządzanie comiesięcznie deklaracji PFRON,

• sporządzanie sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ,

• rozliczanie delegacji służbowych,

• współudział w procesach przygotowawczych do sporządzania sprawozdań okresowych,

• wsparcie w procesie kalkulacji kosztów spektakli,

• współpraca z innymi działami instytucji.

Wymagania • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe ( rachunkowość, finanse),

• minimum 3 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości

, • znajomość pakietu MS Office,

• znajomość przepisów w dziedzinie finansów, rachunkowości i prawa podatkowego,

• znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,

• samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

• umiejętność pracy w zespole

. Oferujemy: • interesującą pracę w renomowanej instytucji artystycznej,

• możliwość rozwoju zawodowego , podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

• pakiet socjalny,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij