OPERA NOVA w Bydgoszczy

Ogłoszenia Opery NOVA / praca

Opera Nova poszukuje w ramach współpracy Zleceniobiorców /montażystów dekoracji z możliwością późniejszego zatrudnienia na umowę o pracę. Proponowana stawka – 15,00 zł. brutto za godzinę.

Wymagania: sprawność fizyczna, dyspozycyjność.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova w Bydgoszczy, dział spraw pracowniczych lub na adres mailowy kadry@operanova.bydgoszcz.pl.Opera Nova w Bydgoszcz zatrudni pracownika na stanowisko elektryk-automatyk.

Obowiązki: Kontrola nad utrzymaniem ruchu maszyn w obiekcie i bieżący nadzór nad urządzeniami wentylacji i klimatyzacji.

Wymagania: -wykształcenie średnie elektryczne lub pokrewne ze specjalnością automatyka maszyn -znajomość zagadnień z zakresu mechaniki ogólnej. -doświadczenie w obsłudze i znajomość urządzeń wykonawczych automatyki, -uprawnienia eksploatacyjne do obsługi urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV -znajomość układów napędowych AC,DC (falowniki). - uprawnienia do pracy na wysokości.

Zadania: Nadzór, kontrola i naprawy(w razie możliwości) podzespołów: 1. Automatyki wentylacji i klimatyzacji. 2. Automatyki węzła cieplnego. 3. Automatyki instalacji hydroforowej i przeciwpożarowej. 4. Telewizji przemysłowej. 5. Sprawowanie nadzoru nad pracami konserwacyjnymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne w zakresie: - instalacji sygnalizacji przeciwpożarowych (ASP) - instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) - instalacji przeciw-włamaniowej.

Cechy charakteru : 1. Dyspozycyjność. 2. Punktualność. 3. Zaangażowanie w wykonywaną pracę. 4. Umiejętność współpracy w zespole. 5. Uczciwość.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie wymagane na wybranym stanowisku.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova w Bydgoszczy, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 31.03.2018 r.

Opera Nova sprzeda używany sprzęt elektro-akustyczny

Opera Nova sprzeda używany sprzęt elektro-akustyczny w postaci korektorów graficznych, korektora tercjowego, miksera cyfrowego oraz stołu mikserskiego. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2018 r. z kierownikiem pracowni akustycznej p. Adrianem Michalskim pod adresem e-mail: a.michalski@opera.bydgoszcz.pl
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij