OPERA NOVA w Bydgoszczy

Ogłoszenia Opery NOVA / praca

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy – II skrzypce.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl .

Materiały do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce Artyści/audycje,przesłuchania.

Program przesłuchań do II skrzypiec:

W. A. Mozart - Koncert skrzypcowy (do wyboru) cz. I z kadencją
J. S. Bach - jedna część z sonaty lub partity na skrzypce solo

Materiały do pobrania: Przesłuchania - II skrzypce

Przesłuchania odbędą się we wrześniu 2018 r., kandydaci o terminie przesłuchania zostaną poinformowani około 20.08.2018. Opera zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

/Dz. U.2018 poz. 1000 ”/.

***

***

Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje osób w ramach współpracy/ umowa zlecenie/ od dnia 10.09.2018 r. w charakterze montażysty dekoracji</b>.

Proponowana stawka godzinowa 17,00 zł. /siedemnaście/. Istnieje możliwość późniejszego zatrudnienia na umowę o pracę.

Wymagania: dyspozycyjność, sprawność fizyczna.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova w Bydgoszczy, dział spraw pracowniczych lub na adres mailowy kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 30.09.2018 r.

Opera NOVA w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych.

I. Wymagania stawiane kandydatom: - wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze, - znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, - znajomość przepisów dotyczących: zatrudniania cudzoziemców, świadczeń socjalnych z ZFŚS, - bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych /Word, Excel, Płatnik/, - samodzielność, sumienność i zaradność w realizacji powierzonych działań, - umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, - komunikatywność, - odporność na stres, - umiejętność negocjacji, - umiejętność pracy w zespole, - doświadczenie na podobnym stanowisku.

II. Oferujemy: - interesującą pracę w renomowanej instytucji artystycznej, - możliwość rozwoju zawodowego, - zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

III. Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze NOVA, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 25.09.2018 r. Opera Nova w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/.

***

Opera Nova sprzeda używany sprzęt elektro-akustyczny :

- Korektor graficzny (Prod. 15 tor) Typ 1215 DBX- 300 zł - Korektor graficzny (Prod. 15 tor) Typ 1215 DBX – 300 zł - Korektor graficzny (Prod. 15 tor,) Typ 2215 DBX (7 sztuk) – 300 zł - Korektor graficzny (Prod. 31 tor) Typ 1231 DEX – 500 zł - Korektor graficzny (Prod. 31 tor) Typ 1231 DEX – 500 zł - Korektor tercjowy dbx 2231 – 500 zł - Mikser cyfrowy Spirit – 1000 zł - Podwójny korektor graficzny 31 torowy index 019-07-080 – 500 zł - Stół mikserski firmy SOUNDCRAFT model K-3 – 2000 zł.

Zainteresowani proszeni są o kontakt w terminie do 31.10.2018 r. z działem administracji, tel. 52/32-51-518, administracja@operanova.bydgoszcz.pl, a w sprawach merytorycznych z kierownikiem pracowni akustycznej p. Adrianem Michalskim pod adresem e-mail: a.michalski@opera.bydgoszcz.pl."

Nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy – altówka został rozstrzygnięty.

Nabór na stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych został rozstrzygnięty.

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Flagi unijne
Zamknij