OPERA NOVA w Bydgoszczy

Orkiestra

Dyrygenci

Asystent dyrygenta

Inspektor

I skrzypce

II skrzypce

Altówki

Wiolonczele

Kontrabasy

Flety

Oboje

Klarnety

Fagoty

Trąbki

Waltornie

Puzony

Tuba

Harfa

Perkusja

Fortepian/Organy/Celesta/Klawesyn

Akordeon

Gitara/Cymbały


* - współpraca
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij