OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

Podsumujemy Projekt "Modernizacja Opery Nova"

7 grudnia 2018
Zapraszamy 12 grudnia 2018 r. o godz.14. na otwartą dla Publiczności i Mediów konferencję.Podsumujemy dwuletnie prace i zakupy dokonane w ramach Projektu "Modernizacja Opery Nova". Zapraszamy do sali kameralnej im.F.Krysiewiczowej.
Projekt był realizowany w ramach działania VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Realizacja projektu: IV kw. 2016 – IV kw. 2018

Cel projektu: celem głównym projektu jest zwiększenie oferty kulturalnej i turystycznej regionu .

Finansowanie:

Dofinansowanie projektu z UE: 9 407 732,85 PLN

Dofinansowanie projektu z WK-P: 1 694 233,33 PLN

Całkowita wartość projektu: 14 314 657,60 PLN


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij