OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania

Realizacja działań prewencyjnych finansowanych przez PZU Życie SA

1 sierpnia 2017


Opera Nova w Bydgoszczy z przyjemnością informuje, że zawarła umowę prewencyjną z PZU Życie SA na mocy której zostanie sfinansowane:
  • Zakup podnośnika koszowego do obsługi aparatów oświetleniowych.
  • Modernizacja systemu sterowania klapami pożarowymi oddymiającymi scenę i widownię.
  • Zakup trzech rejestratorów do systemu monitoringu w gmachu Opery Nova.
Opera Nova w Bydgoszczy z przyjemnością informuje, że zawarła kolejną umowę na mocy której został sfinansowany zakup trzech kamer z oprzyrządowaniem.

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij