OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania
{n_title2}

Realizacja projektu współfinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14 kwietnia 2017
Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova

13.04.2017r. Opera Nova w Bydgoszczy podpisała z MKIDN w ramach programu Infrastruktura  Kultury umowę o dofinansowanie zadania pn. „Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova”

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznane z MKIDN środki finansowe wynoszą 45.000,00 zł. co stanowi  62,33% całkowitego kosztu zadania.

W wyniku zapytań ofertowych  zostały podpisane umowy z następującymi firmami:

1. Full Design – Andrzej Młyński z siedzibą w Gdańsku przy ul. Niskiej 4a/9

    na dostawę tablicy do tłumaczeń tekstu.

2 .TRYTON  Maciej Szmytkowski z siedzibą w koninie przy ul. Wieniawskiego 4/2

    na dostawę systemu pirotechnicznego.

 

Zadanie zrealizowano zgodnie z  umowami co potwierdzono podpisaniem protokołów odbioru

w dniu 27.11.2017r. i 06.12.2017r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 69.855,82 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało zadanie w kwocie  43.541,13 zł.Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij