OPERA NOVA w Bydgoszczy

Sale prób

W drugim kręgu, od strony rzeki Brdy, mieszczą się biura dyrekcji, administracji, klub aktora oraz sale prób zespołów artystycznych, pomieszczenia korepetytorskie oraz garderoby.

Artyści baletu mają do dyspozycji dwie sale: o powierzchni 210 metrów kwadratowych (nosi imię Wacława Niżyńskiego) oraz na IV piętrze - o powierzchni 140 m2 ( sala im. Fokina).

Orkiestra, oprócz prób w kanale orkiestrowym, ćwiczy w sali o powierzchni 210 m2.

Grupa perkusyjna ma specjalnie wytłumione pomieszczenie do prób.


 
Na sali prób baletu. fot.Andrzej Makowski - powiększ
Na sali prób baletu. fot.Andrzej Makowski - powiększ

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij