OPERA NOVA w Bydgoszczy

Scena

Film z montażu sceny obrotowej w 2019 r.

"">

SCENA W DUŻEJ SALI WIDOWISKOWEJ OPERY NOVA.Szczegóły techniczne:

  • powierzchnia: 297m2
  • Imponujących rozmiarów scena (okno sceniczne o wysokości maksymalnie 8 metrów i szerokości maksymalnie 15 metrów) należy do największych w kraju. Urządzenia sceniczne obsługuje komputer sterujący 4 dwupoziomowymi zapadniami, 33 sztankietami sceny głównej, 6 sztankietami prosceniowymi, 2 mostami oświetleniowymi oraz zapadnią orkiestronu.
  • zainstalowane najnowocześniejsze urządzenia techniczne sterowane komputerowo:
    • System oświetleniowy.Opera Nova jest jednym z najlepiej wyposażonych teatrów w kraju pod względem oświetlenia scenicznego. Rozmieszczone na mostach świetlnych, plafonach, wieżach i galeriach wokół sceny reflektory połączone są 350 obwodami regulowanymi, które uzupełnia 100 „urządzeń inteligentnych” (tzw. ruchome głowy) oraz naświetlacze. Wszystko to połączone siecią Ethernetową, sterowane jest przy pomocy komputera GrandMA 2 Light.. Posiadamy także reflektory prowadzące, naświetlacze architektoniczne i maszyny do dymu.
    • 4 zapadnie: podnoszone na wysokość 4 m i „zatapiane” na głębokość 2 m,
    • scena obrotowa o średnicy ok.12 m,

Charakterystyczny panoramiczny portal sceny z bocznymi wejściami prosceniowymi, rozbudowane proscenium, szerokie obejście widowni na wysokości szóstego rzędu, pozwala reżyserom i scenografom na śmiałe rozwiązania inscenizacyjne, wykraczające poza główną przestrzeń sceny.

Scenę od widowni odgraniczają: kurtyna stalowa i kurtyna tekstylna, składająca się z sześciu warstw.


 
widok na zapadnię sceny - opera Lakme (fot. Marek Chełminiak) - powiększ
Plan urządzeń sceny - powiększ
Żelazna kurtyna jeszcze opuszczona. Podnosimy ją na montaż dekoracji, na próby i- oczywiście-na spektakle. fot.Marek Chełminiak - powiększ
Rzut oka z widowni na podnoszoną kurtynę stalową i scenę.fot.Marek Chełminiak. - powiększ

Pliki do pobrania:

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij