OPERA NOVA w Bydgoszczy

Kadra kierownicza
Wojciech Bartczak
Z-ca Dyrektora
Wojciech Bartczak
Wojciech Bartczak


Do góry


Stopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij