1989 (34) - OPERA NOVA w Bydgoszczy

1989 (34)

Otello - ósme dzieło Verdiego wprowadzone na scenę w Bydgoszczy - był i pozostał jedyną premierą zrealizowaną tego roku. Spektakl przygotowany w oparciu o umowę impresaryjną o występach bydgoskiego zespołu we Włoszech znalazł się w centrum uwagi, gdy okazało się, że w premierowy wieczór za dyrygenckim pulpitem stanął dyletant. Jako inicjator wyjazdowego przedsięwzięcia zapewnił on sobie ten występ w umowie, z której ze swojej strony też się wywiązał organizując zespołowi występy w wielu miastach i miasteczkach Włoch zarówno na kontynencie jak na Malcie i Sycylii.
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij