2018/2019 62.sezon artystyczny - OPERA NOVA w Bydgoszczy

2018/2019 62.sezon artystyczny

Miła wiadomość na początku nowego sezonu:Falstaff zdobył 3 Teatralne Nagrody Muzyczne im.Kiepury w kategoriach: najlepszy spektakl, najlepszy śpiewak (dla Łukasza Golińskiego), najlepszy plakat - dla Tomasza Bogusławskiego. Wręczenie nagród odbyło się 17 września 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

22 września 2018 r. Edward Stasiński, wieloletni solista, a następnie asystent reżysera ,pożegnał się ze sceną rolą komisarza Carnero w "Baronie cygańskim".

8 października 2018 r. zamontowana została nowa scena obrotowa,zakupiona dzięki Programowi Modernizacja Opery Nova i środkom pozyskanym w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

27.10. 2018 r. Pierwszą premierą sezonu była opera komiczna Macieja Maleckiego do libretta Wojciecha Młynarskiego Awantura w Recco,czyli drzewko wolności wystawiona w ramach upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kierownictwo muzyczne sprawowała Anna Duczmal-Mróz.. Reżyserowali Maciej Wojtyszko i Magdalena Małecka-Wippich.

24 listopada 2018 r. Małgorzata Grela świętowała jubileusz 25-lecia pracy artystycznej w Operze Nova,śpiewając rolę tytułową w operetce "Hrabina Marica".

7,8,9 grudnia 2018 r. odbyły się ostatnie spektakle "Cyrulika sewilskiego".Był to jedyny spektakl w bieżącym repertuarze, który przygotowany był jeszcze na scenę Teatru Polskiego. Przedstawienie zeszło z afisza bydgoskiej Opery po 31 latach . Realizacja w reżyserii Sławomira Żerdzickiego w 1987 r. (a były i wcześniejsze) została przeniesiona i wznowiona już na własnej scenie Opery Nova w 2002 r.

23 stycznia 2019 r. z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ryszarda Peryta, wybitnego artysty,który dla Opery Nova wyreżyserował dwa przedstawienia: Nabucco Verdiego ( otrzymywał się w repertuarze w latach 1995-2017 ) oraz oratorium Mesjasz Haendla,wystawione w pełnej wersji scenicznej w 2000 r.

1 lutego 2019 r.dotarła do nas kolejna smutna wiadomość: o śmierci Floriana Skulskiego, znakomitego śpiewaka . Mieliśmy przyjemność gościć w spektaklach Opery Nova i cieszyć się Jego g kreacjami :jako Miecznika w "Strasznym dworze", tytułowego "Nabucca", Germonta w "Traviacie". Pod kierunkiem Artysty kształcili się m.in.dzisiejsi soliści Opery Nova:Łukasz Goliński i Janusz Żak.

26 lutego zmarła Patrycja Stróżyk . W latach 1999 - 2002 była solistką Opery Nova w Bydgoszczy, na deskach której wystąpiła m. in. w scenicznej wersji Mesjasza G. F. Händla w partii altowej, w Traviacie G. Verdiego w partii Flory, w Skrzypku na dachu J. Bocka - J. Stein’a w partii Chawy, czy w Promises, promises B. Bacharacha w partii Marge.

Po raz 26.zorganizowany został Bydgoski Festiwal Operowy: Jak przystało na trwający Rok Stanisława Moniuszki na premierę inaugurującą Festiwal wybrano Straszny dwór. Spektakl wyreżyserowała Natalia Babińska, kierownictwo muzyczne spoczęło w rękach Piotra Wajraka.

Publiczność pożegnaliśmy przed wakacjami plenerowym Koncertem Świętojańskim,podczas którego soliści i muzycy Orkiestry Opery Nova wystąpili wspólnie z Orkiestrą Wojskową pod batutą Dominika Sierzputowskiego.
 
Scena obrotowa w trakcie montażu.fot.Jarosław Gamszej - powiększ
Małgorzata Grela w roli hrabiny Maricy. fot.Marek Chełminiak - powiększ
'Awantura w Recco...' opera komizcna Macieja Maleckiego - powiększ
'Cyrulik sewilski'. Ryszard Smęda i Victoria Vatutina. fot.A.Makowski - powiększ
'Mesjasz' oratorium w reżyserii Ryszarda Peryta. fot.archiwum Opery Nova - powiększ
Florian Skulski jako Miecznik w 'Strasznym dworze'. fot.archiwum Opery Nova - powiększ
Straszny dwór. Premiera inaugurująca 26.BFO,2019 r.fot.Marek Chełminiak - powiększ

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij