Aktualności dotyczące projektu - W Operze jak w...tartaku - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

W Operze jak w...tartaku

23 sierpnia 2018
Zbliża się nowy sezon artystyczny w Operze Nova. Aktualnie trwają próby w salach zespołów artystycznych, zaś na scenie… jak w tartaku.
Pachnie świeżym drewnem, piły i pilarki przycinają deski : wymieniana jest podłoga na scenie i na zapadniach; sterta zdjętych starych piętrzy się w prawej kieszeni scenicznej. Po dekoracjach i horyzontach od dawna nie ma śladu ,wszystkie sztankiety u góry; widać całą imponującą przestrzeń , jedną z największych w polskich teatrach. Widoki te przejdą do historii sceny. Firma wykonująca prace ma świadomość upływającego czasu : na początku września nakładana będzie nowa scena obrotowa, a cała Opera wynajęta jest na międzynarodowy kongres. Prace odbywają się w ramach Projektu „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” Zadanie ,realizowane w ramach POiŚ „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” na lata 2014 -2020, zbliża się ku końcowi. Efektem prowadzonych od dwóch lat działań są: - nowoczesny sprzęt oświetleniowy oraz zmodernizowanie sterowania oświetleniem roboczym i obwodami nieregulowanymi dużej sali widowiskowej, - poprawa nagłośnienia sceny głównej i sceny kameralnej, - nowe instrumenty muzyczne, - przebudowa systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej, - wyremontowana podłoga sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji wysokich, - zakup słuchawek dla osób niedosłyszących, - zakup sceny obrotowej.

Projekt „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” Zadanie jest realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020. Wartość zadania: 13.536.572,83 zł Finasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 9.407.732,85 zł Finasowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.833.923,78 zł


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij