Aktualności dotyczące projektu - I wreszcie - rożek angielski! - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

I wreszcie - rożek angielski!

4 października 2018
Dołączył do instrumentów zakupionych dzięki funduszom z Projektu Modernizacja Opery Nova realizowanego w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij