Aktualności dotyczące projektu - Na pełnych obrotach - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

Na pełnych obrotach

9 października 2018
Zamontowana została nowa scena obrotowa , której zakup umożliwił Projekt Modernizacja Opery Nova - zadanie realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.
Scena ma wymiary 12 x 17 m. Niemiecka firma, specjalizująca się od 40.lat w wykonywaniu podobnych urządzeń dla teatrów m.in. w Europie , Australii (Opera w Sydney), Japonii, wykonała i dostarczyła wyczekiwaną „obrotówkę”. Dzięki temu do repertuaru Opery Nova powrócił w bieżącym tygodniu znakomity balet "Zniewolony umysł".

Film z montażu sceny obrotowej:

" >


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij