Aktualności dotyczące projektu - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg z infrastrukturą parkingową - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg z infrastrukturą parkingową

7 kwietnia 2022
zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli ,także przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej
Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym. Nowy obiekt będzie składał się m.in. z: sali kameralnej z widownią dla 485 osób; holu dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; przestrzeni wystawienniczej oraz sali kinowej o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach. Pierwszym etapem robót będą: prace archeologiczne, rozbiórki nawierzchni kamiennych i elementów małej architektury, likwidacja i przełożenie części instalacji podziemnych, wykonanie ścianek szczelinowych i roboty fundamentowe. Zakończenie inwestycji wstępnie planowane jest w 2024 roku.

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/duze-inwestycje-w-sercu-bydgoszczy/

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij