Plan widowni - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Plan widowni

Widownia
Zdjęcia mają charakter poglądowy. W zależności od inscenizacji oraz wzrostu widzów widok na scenę może się nieco różnić.I miejsca obejmują : cały sektor B, sektor D - rząd I.

II miejsca obejmują: całe sektory E, F, G, sektor D:rzędy II-IV, sektory A i C:rzędy I-IX,

III miejsca obejmują: sektory A i C: rzędy X-XIII, sektor D: rzędy V- VII.
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij