Książki, opracowania, informacje o bydgoskiej scenie operowej - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Książki, opracowania, informacje o bydgoskiej scenie operowej

Materiałów o bydgoskiej Operze poszukiwać można w:
 1. Alicja Weber: „Z dziejów opery w Bydgoszczy. 1956-1994”. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, 1996
 2. Zdzisław Pruss, Alicja Weber:”Bydgoski Leksykon Operowy”, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 2002.
 3. Henryk Martenka: „Miasto zasłuchane” , Delta Bydgoszcz 1999
 4. dzienniki:
  • roczniki dostępne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czytelni Czasopism
  • Stary Rynek
  • Gazeta Pomorska
  • Dziennik Wieczorny
  • Gazeta Wyborcza
  • Ilustrowany Kurier Polski
  • Nowości
  • Fakty (tygodnik)
  • Wiadomości Kulturalne ( tygodnik ukazywał się w latach 90-tych)
 5. Bydgoski Informator Kulturalny. Wyd. Miejski Ośrodek Kultury
 6. strona internetowa Opery Nova www.opera.bydgoszcz.pl/historia, www.opera.bydgoszcz.pl/BFO-festiwal
 7. album okolicznościowy „50 lat bydgoskiej sceny operowej” wydany przez Operę Nova w 2006 r.
 8. ew. (po uzgodnieniu) archiwum Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego, ul. Ks. Piotra Skargi 7, Bydgoszcz, tel.3270291
 9. ew. zbiory, wspomnienia członków Towarzystwa Operowego, korespondencja ul. Gdańska 20, Bydgoszcz
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij