1968 (13) - OPERA NOVA w Bydgoszczy

1968 (13)

W dziejach opery w Bydgoszczy upamiętnił się jako rok premiery Aidy (2 lipca). Trzecie szczęśliwie włączone do repertuaru bydgoskiej sceny dzieło Verdiego miało udaną inscenizację, którą uznano za wydarzenie sezonu. Śmiałym, bo trudnym, stąd i różnie przyjętym eksperymentem była realizacja Opery żebraczej Benjamina Brittena, której słynne libretto Johna Gaya i J.C. Pepuscha na specjalne zamówienie przetłumaczyli (częścią zaadaptowali) Juliusz Żuławski i Zygmunt Mycielski. Pod koniec lat sześćdziesiątych z Bydgoszczy odeszła spora grupa cenionych artystów, a w prasie tych lat pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że teatr przechodzi kryzys. Ostatnią premierą była operetka Księżniczka czardasza Emmericha Kálmána.
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij