1969 (14) - OPERA NOVA w Bydgoszczy

1969 (14)

Wbrew przesądom, to nie trzynasty lecz czternasty rok był dla teatru czasem trudnej próby, czego znamiennym odbiciem jest już liczba premier: 20 maja na scenę weszła nowa realizacja Strasznego dworu, 1 grudnia, już pod nową dyrekcją, teatr pokazał Jasia i Małgosię Engelberta Humperdincka - drugą po Uprowadzeniu z seraju (1964) operę z repertuaru niemieckiego. W połowie sierpnia kierownictwo artystyczne opery objął Włodzimierz Ormicki.
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij