1974 (19) - OPERA NOVA w Bydgoszczy

1974 (19)

W marcu (25-go) teatr wyszedł z premierą Skrzydlatego kochanka - musicalu autorskiej spółki Stanisław Renz, Jan Majdrowicz (libretto) i Kazimierz Winkler (teksty piosenek), w czerwcu (17-go) z premierą Pajaców Ruggiera Leoncavallo, które zgodnie ze zwyczajem pokazano wraz ze zrealizowaną rok wcześniej Rycerskością wieśniaczą, w październiku (25) na afisz wszedł Hrabia Luksemburg Franza Lehára.
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij