1975 (20) - OPERA NOVA w Bydgoszczy

1975 (20)

Rok otwiera ambitne przedsięwzięcie, jakim było wzbogacenie repertuaru teatru o Kniazia Igora Aleksandra Borodina, sama realizacja (28 kwietnia) spotkała się jednak ze złą oceną krytyki. Kolejne premiery to dwie rodzime produkcje współczesne: musical Mariana Lidy Najpiękniejsza (30 czerwca) i Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków - adresowany do dzieci balet Bogdana Pawłowskiego do libretta Stanisława Piotrowskiego, który w choreografii Krystyny Gruszkówny utrzymywał się w repertuarze teatru przez długi szereg lat (15 grudnia).
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij