OPERA NOVA w Bydgoszczy

Spektakle

Wesele Figara

fot. Marek Chełminiak
Gabriela Kamińska jako Hrabina, Krystyna Nowak jako Zuzanna i Karolina Makuła w roli Cherubina. fot.Andrzej Makowski
Od lewej: Szymon Rona, Łukasz Jakubczak,Małgorzata Grela,Sławomir Kowalewski,Janusz Żak, Krystyna Nowak,Gabriela Kamińska.   fot.Marek Chełminiak
Krystyna Nowak (Zuzanna) i Sławomir Kowalewski (Almaviva). fot.Andrzej Makowski
Sławomir Kowalewski jako Hrabia Almaviva i Krystyna Nowak w roli Zuzanny. fot.Marek Chełminiak
Z lewej Gabriela Kamińska jako Hrabina i Krystyna Nowak jako Zuzanna. fot. Marek Chełminiak
Od lewej : Krystyna Nowak, Janusz Żak, Małgorzata Grela, Łukasz Jakubczak. fot. Marek Chełminiak
Z lewej Krystyna Nowak, w środku Gabriela Kamińska.fot. Marek Chełminiak
Janusz Żak i Krystyna Nowak. fot.Marek Chełminiak
Łukasz Goliński w roli Figara i Ewelina Rakoca-Larcher jako Cherubin. fot.Andrzej Makowski
Od lewej: Szymon Rona, Jacek Greszta, Katarzyna Nowak-Stańczyk. fot.Marek Chełminiak
Adam Zaremba i Anna Wierzbicka. fot.Marek Chełminiak
fot.Marek Chełminiak


Do góry


Stopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij