KOMBINAT | Wojciech Kościelniak

KOMBINAT | Wojciech Kościelniak

„Kombinat”:
A musical story with songs by Grzegorz Ciechowski
Lyrics and music:
Grzegorz Ciechowski
Co-authorship of selected works:
Paweł Kuczyński, Zbigniew Krzywański
Premiere:
2021.06.19
Performance displayed during the XXX Bydgoszcz Opera Festival:
23 IV 2024, 19:00
Duration:
180 minutes with an intermission included. A performance for individuals aged 16 and up.

creative team

Direction and script:
Wojciech Kościelniak
Choreography:
Ewelina Adamska-Porczyk
Music director:
Bartłomiej Gasiul
Vocal director:
Katarzyna Rościńska
Set designer:
Damian Styrna
Lighting designer:
Tadeusz Trylski
Costume designer:
Anna Chadaj
Projections:
Eliasz Styrna
Sound engineering:
Artur Jóźwik
Director's assistant, stagehand:
Seweryn Wieczorek
Choreographer's assistant:
Bartosz Dopytalski, Mateusz Adamczyk
Music director's assistant:
Piotr Trojanowski
Performers:
Musical Theatre in Poznań / Teatr Muzyczny w Poznaniu

about

During the XXX Bydgoszcz Opera Festival - on April 23rd, 2024 - The Musical Theater in Poznań will present Wojciech Kościelniak's musical "Kombinat", hailed by the critics as one of the best musical performances in the country in recent decades. This is a must-see show not only for the fans of Grzegorz Ciechowski and the band Republika.

KOMBINAT directed by Wojciech Kościelniak. Photo by: Piotr Pasieczny Fotobueno


Przyjdź. Ta opowieść jest o nas wszystkich. Tych z przeszłości, z przyszłości i z chwili obecnej. To historia o walce jednostki z systemem, o wadze jej głosu i poszukiwaniu prawdy – czymkolwiek by nie była… To komentarz rzeczywistości, przestroga i szansa.

Możesz tę przestrogę zignorować. Nic się wtedy nie zmieni. Posady znanego Ci świata ani drgną. Będziesz nadal istniał. Krok za krokiem, dzień za dniem. Ty, a nad Tobą oni. Cicho, spokojnie, bezpiecznie. Znasz ten stan ducha, umysłu, ciała. Niby Twój, ale jakby… poza Tobą? Cisza dziwnie wygłusza, spokój obezwładnia, a bezpieczeństwo pozbawia sprawczości. Przyparty do muru uznasz, że gdzieś w głębi, zawsze wydawało Ci się to obce, ale tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałeś, no bo dlaczego miałbyś? Skoro zawsze tak było, to znaczy, że tak jest dobrze. Tak musi być.

A co jeśli może być inaczej? Zatrzymaj się. Poczuj tę przestrogę, jej ciężar, chłód… Zastanów się. Wiesz, kim jesteś? Kim są oni? Wiesz, kto pozwolił im dojść do władzy? Kogo oni reprezentują i dlaczego decydują o Twoim życiu? Czy ono tak naprawdę jest Twoje? Czy Ty jesteś swój?

Come. This story is about all of us. Those from the past, the future and the present. It is a story about an individual's fight against the system, the importance of his voice and the search for truth - whatever it may be... It is a commentary on reality, a warning and an opportunity. 

You can ignore this warning. Nothing will change then. The foundations of the world you know will not budge. You will continue to exist. Step by step, day by day. You, and above you... THEY. Quietly, calmly, safely. You know this state of spirit, mind and body. Supposedly yours, but as if... apart from you? Silence is strangely deadening, peace is incapacitating, and security deprives one of agency. With your back against the wall, you'll realize that deep down, it always seemed alien to you, but you never really thought about it, because why would you? If it has always been this way, it means it is good. It must be so. 

What if it could be different? Take a pause. Feel this warning, its weight, its coldness... Think about it. Do you know who you are? Who are they? Do you know who allowed them to come to power? Who do they represent and why do they decide about your life? Is it really yours? Do you belong to yourself?

Photo by: Dawid Stube

KOMBINAT shows the future. Futuristic, surreal and full of metaphors. It was inspired by the texts of Kafka, Orwell and Huxley, and its starting point was the music and lyrics of Citizen GC and Republika

- It's a a performance you haven't seen before. It's a story that happens every day. Come. Come... This story is about all of us... - announces the Musical Theater in Poznań.
KOMBINAT pokazuje przyszłość. Futurystyczną, surrealistyczną i pełną metafor. Powstał z inspiracji tekstami Kafki, Orwella i Huxleya, a za punkt wyjścia przyjął muzykę i teksty Obywatela GC i Republiki.

 Photo by: Piotr Pasieczny Fotobueno

Reviews from the critics speak for themselves:

  • This spectacle is a must-see, preferably several times. After the premiere, I couldn't believe what the director of the show, Wojciech Kościelniak, did with the Musical Theater team. A completely new quality has crept into the cast. The acting, subsequent songs of Republika - everything added up to a whole refined down to the smallest details, captivating with its multiplicity of meanings and absolutely engaging plot - Aleksandra Kujawiak, kulturapoznan.pl 
  • You don't have to be a fan of Grzegorz Ciechowski and Republika to be hypnotized by the latest premiere of the Musical Theater in Poznań. "Kombinat", Wojciech Kościelniak's original musical, is a rarity and the best musical performance in the history of Poznań. The creators' lacy work allows this show to immediately be promoted to the podium of the best musicals presented in Poland for at least two decades - Jakub Panek, Wirtualna Polska

Fot. Dawid Stube

Najbliższe spektakle

Brak spektakli w najbliższej przyszłości


Śledź nasze social media

Recenzje

Proponujemy również

{title}
16-04-2024

Premiera „Don Pasquale” na inaugurację Festiwalu!

"Don Pasquale" by Gaetano Donizetti, directed by Paweł Szkotak, will open our 30th Bydgoszcz Opera Festival on April 20!

{title}
29-02-2024

XXX BOF - programme!

Dear Music Lovers, we are pleased to present the program of the 30th Bydgoszcz Opera Festival, to which we cordially invite you from April 20 to May 5, 2024. Please note that ticket sales for festival performances at the Opera box office and online will start on March 11 (Monday) from 8.30.  During the XXX BOF we will present 7 performances, hosting teams of excellent theaters from Poland, Lithuania, Monaco, France and Ukraine. In line with many years of tradition, the Festival will op...

{title}
19-10-2023

Tickets

20th of February:We will begin to sell tickets to our May performances! 

{title}
01-06-2023

Parking at the Opera - information

Works, associated with the construction of Opera Nova, will benefit our audience in the future. However, before it happens, we all have to face certain constraints.We politely remind our visitors about the difficulties linked to the liquidation of the of the car park in Karmelicka Street and traffic restrictions in this area, which also includes Brda Boulevard.  If travelling by car is essential, we suggest designated parking spaces:Grudziądzka Street (15 minutes walk from the Opera House),...