Budynek Opery

OPERA NOVA w Bydgoszczy - jedyny teatr operowy na terenie Kujaw i Pomorza, należący do najważniejszych instytucji artystycznych regionu.

Studio Operowe dało początek odległej jeszcze w czasie państwowej operze z siedzibą w Państwowym Domu Sztuki przy ul. Gdańskiej 20, zaś przedstawienia odbywały się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Starania środowiska artystycznego i lokalnych władz doprowadziły po latach do powstania jednego z najnowocześniej wyposażonych teatrów operowych. 

Oficjalne oddanie gmachu Opery Nova przy ul. Marszałka Focha 5 odbyło się w październiku 2006 r., kiedy bydgoska Opera obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia swego istnienia. To imponujący obiekt, którego kręgi malowniczo położone w zakolu Brdy, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, stały się jednym z symboli Bydgoszczy. Jego autorami są Józef Chmiel i Andrzej Prusiewicz.

W największym, pierwszym kręgu, przeznaczonym dla publiczności, znajdują się:

  • duża sala - z widownią na 803 miejsca i sceną imponujących rozmiarów (szerokość do 22 m, głębokość 25 m); zainstalowane najnowocześniejsze urządzenia techniczne sterowane komputerowo (system oświetleniowy - 46 sztankietów, 4 zapadnie: podnoszone na 4 m i „zatapiane” na 2 m) i obrotowa scena o średnicy 11,8 m stwarzają wspaniałe możliwości inscenizacyjne; charakterystyczny panoramiczny portal sceny wysoki na 9,5 m i szeroki na 18 m z bocznymi wejściami prosceniowymi, rozbudowane proscenium i szerokie obejście widowni na wysokości szóstego rzędu pozwalają reżyserom i scenografom na śmiałe rozwiązania inscenizacyjne, wykraczające poza główną przestrzeń sceny;
  • sala kameralna nosząca imię prof. F. Krysiewiczowej - animatorki życia operowego w Bydgoszczy po II wojnie światowej i niestrudzonej orędowniczki powstania w naszym mieście sceny operowej - liczy 189 miejsc, wykorzystywana jest także jako sala kinowa przy projekcjach na dużym ekranie;
  • hol główny i przestronne foyer, na których często goszczą ekspozycje malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne.

Drugi krąg to biura dyrekcji, administracji, sale prób zespołów artystycznych, garderoby. W trzecim kręgu mieści się Centrum Kongresowe, zapewniające profesjonalną obsługę sympozjów, konferencji - organizowanych według najwyższych europejskich standardów. Tu także znajduje się Dział Promocji i Obsługi Widzów (wejście od ul. Focha).

Opera Nova informuje o swych spektaklach przez telebim ledowy, zamontowanego nad wejściem głównym do budynku. Ekran diodowy o powierzchni 11.94 m kw. przekazał w 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.