Bass

Jacek Greszta
Łukasz Jakubczak
Janusz Żak
Damian Konieczek (W)
Ryszard Smęda (W)
Wojciech Śmiłek (W)