Kadra kierownicza

Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy

Maciej Figas

I Z-ca Dyrektora

Paweł Wietrzykowski

Z-ca Dyrektora

Główny Księgowy

Agnieszka Kopkowska

Kierownik Chóru

Henryk Wierzchoń

Kierownik Baletu

Małgorzata Chojnacka

Kierownik Działu Koordynacji Pracy Artystycznej

Piotr Karczewski

Kierownik Działu Technicznego

Jarosław Jeziorski

Kierownik Działu Promocji i Obsługi Widzów

Robert Chojnacki

Kierownik Działu Administracji

Anna Walkowska

Kierownik Działu Kadr

Sylwia Waliszewska

Kierownik Działu Eksploatacji i Konserwacji

Patryk Jaworek